trang web của joshfold

chào mừng

Sự miêu tả

xin chào, tôi là Joshfold, tôi đăng video về địa lý trên youtube và thỉnh thoảng tôi sẽ đăng video về việc tôi chơi trò chơi. một số video của tôi ở bên dưới để bạn xem nếu muốn!

video mới nhất từ joshfold

Every fact YOU need to know about Micronations | Part 1

video phổ biến nhất từ joshfold

Guess the Extinct Country pt. 1

Được dịch bởi:

Phương tiện xã hội

YouTubeLinkYouTube