các liên kết khác

phiên dịch 1: translate.google.com

phiên dịch 2: youtube.com/@joshfold 

kênh youtube chính: youtube.com/@joshfold

kênh youtube chơi game: youtube.com/@joshfoldgaming

máy chủ Discord: discord.gg/EmBmGfYxBa

Được dịch bởi:

Phương tiện xã hội

YouTubeLinkYouTube